Suapan:
Kiriman
Komentar

Arkib bagi Kategori ‘Petikan Ayat Al-Quran’

Di antara dalil yang terdapat didalam al-quran berkenaan solat ialah :

Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur`anal fajri. Sesungguhnya Qur`anal fajri itu disaksikan” (QS. Al-Isra`: 78)
Menurut para mufassrin, di dalam ayat ini disebutkan waktu solat iaitu sesudah matahari tergelincir iaitu solat Zohor dan Asaar. Sedangkan gelap malam adalah solat Maghrib dan Isya` dan Qur`anal fajri iaitu solat subuh.

Baca Kiriman Penuh »

Ayat Kursi

Barangsiapa yang membacanya sekali selepas setiap solat fardhu, insya Allah terpelihara daripada tipu daya dan gangguan syaitan

Baca Kiriman Penuh »

Maksud ayat 8 Surah al-Jumu’ah

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan

Baca Kiriman Penuh »

Hakikat Diri

Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu dan daripadanya Dia (Allah) menciptakan isterinya agar ia merasa senang (aman dan tenteram) kepadanya……

Al-‘Araf 189

Baca Kiriman Penuh »

Kekuasaan Allah S.W.T

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang belayar di lautan (membawa) barang-barang keperluan manusia dan air hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu menyuburkan bumi yang sebelumnya mati (kemarau), dan dikembang biakkan segala makhluk yang hidup melata (di atasnya), angin yang bertiup dan awan yang terbentang di antara langit dan bumi (Sesungguhnya segala yang tersebut itu) menjadi bukti (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Al-Baqarah 164

Baca Kiriman Penuh »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,604 other followers

%d bloggers like this: