Feeds:
Kiriman
Komen-komen

Archive for the ‘Petikan Ayat Al-Quran’ Category

Di antara dalil yang terdapat didalam al-quran berkenaan solat ialah :

Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur`anal fajri. Sesungguhnya Qur`anal fajri itu disaksikan” (QS. Al-Isra`: 78)
Menurut para mufassrin, di dalam ayat ini disebutkan waktu solat iaitu sesudah matahari tergelincir iaitu solat Zohor dan Asaar. Sedangkan gelap malam adalah solat Maghrib dan Isya` dan Qur`anal fajri iaitu solat subuh.

Read Full Post »

Ayat Kursi

Barangsiapa yang membacanya sekali selepas setiap solat fardhu, insya Allah terpelihara daripada tipu daya dan gangguan syaitan

Read Full Post »

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan

Read Full Post »

Hakikat Diri

Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu dan daripadanya Dia (Allah) menciptakan isterinya agar ia merasa senang (aman dan tenteram) kepadanya……

Al-‘Araf 189

Read Full Post »

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang belayar di lautan (membawa) barang-barang keperluan manusia dan air hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu menyuburkan bumi yang sebelumnya mati (kemarau), dan dikembang biakkan segala makhluk yang hidup melata (di atasnya), angin yang bertiup dan awan yang terbentang di antara langit dan bumi (Sesungguhnya segala yang tersebut itu) menjadi bukti (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Al-Baqarah 164

Read Full Post »

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,389 other followers

%d bloggers like this: